Det vi gør

Brand Movers kan levere alt, hvad du skal bruge for at få succes med content marketing – eller vi kan lære dig, hvordan du selv gør det. Nogle af vores kunder nøjes med strategien, andre med produktionen og andre igen køber det hele. Hvad du end vælger, skal du huske, at du ikke kan springe nogen af dem over.

Content marketing strategi

En content marketing strategi er den væsentligste faktor for at få succes.

Hvis du allerede har en god content marketing strategi, vil vi tage udgangspunkt i den. Hvis ikke, vil vi starte samarbejdet med at analysere din eksisterende marketing og finde ud af, hvor vi skal bruge ressourcerne.

Arbejdet munder ud i en content marketing strategi med konkrete mål, som hele holdet arbejder sammen om at nå.

Læs mere om strategi

Implementering af din content marketing strategi

For at kunne lave god content marketing skal systemerne være på plads. Det gælder især CMS, CRM og marketing automation.

Vi arbejder gerne i dit system, hvis du allerede har hele pakken på plads. Hvis ikke anbefaler vi HubSpot. Uanset hvilke systemer, vi bliver enige om, vil vi indlede samarbejdet med at sørge for, at alting snakker sammen som det skal.

Læs mere om implementering

Eksekvering og distribution af indhold

Når strategien er lagt og implementeret, skal den eksekveres.

Med et content marketing partnerskab får du fleksibiliteten til at kunne står for dele af eksekveringen selv eller lade os gøre det hele.

Hvad end du vælger, har du altid en kompetent sparringspartner i hånden, der er trænet i både at tænke taktisk og strategisk.