Hvordan opnår du succes med content marketing nu - og i 2024?

Alexander Højfeldt Lund

Content marketing fortsætter med at være et centralt element i langt de fleste succesfulde marketing-strategier. Og derfor er det vigtigt, at alle holder sig opdateret på, hvordan de mest succefulde virksomheder arbejder med content marketing, hvad der virker bedst og  hvilke best practices de bruger.

I vores rapport “Content Marketing i Danmark 2023”, som du kan downloade her, har vi spurgt 261 danske B2B- og B2C-virksomheder om, hvordan de bruger content marketing, og hvordan de får succes med deres content marketing indsats nu - og i 2024.

Det dykker vi ned i i dette blogindlæg, hvor vi skal se nærmere på fire årsager til succes med content marketing:

  1. Strategi
  2. Kvalitet
  3. Måling
  4. Effekt

1. Strategi

Som nævnt i indledningen er det vigtigt at holde sig opdateret på, hvad der virker inden for content marketing. Det gælder også vores content marketing-strategier, som over en bred kam skal opdateres jævnligt, fordi forudsætningerne forandrer sig.

Man skal nemlig ikke holde op med at lave content marketing-strategier, for de giver en fordel.

Desværre viser vores seneste undersøgelse, at kun et fåtal giver sig selv den fordel. 

Kun 23 pct. af respondenterne har skrevet den ned, og 24 pct. har slet ikke nogen. Men hvis vi kigger på de virksomheder, som har effektiv eller meget effektiv content marketing, så er det 35 pct., der har skrevet den ned og kun 11 pct., som flyver i blinde.

 Det er ikke nemt at lave en strategi, men det øger mulighederne for succes betragteligt.

2. Kvalitet

Kvaliteten af indholdet er afgørende for succes. 

For ti år siden opfandt den amerikanske marketing-guru Mark Schaefer begrebet “content shock”, som basalt set handler om, at der er kommet alt for meget indhold på nettet. 

Det er kun blevet værre siden, og derfor er det måske ikke så underligt, at 70 procent af respondenterne i undersøgelsen peger på, at content af højere kvalitet er en af de vigtigste forudsætninger for deres succes. 
I en verden, hvor indhold er alle steder, er det en nødvendighed, at man laver indhold, der giver læseren værdi og har en mening. Det kan du læse mere om her.

3. Måling

Det er alt andet lige nemmere at få en støre andel af budgetterne, hvis man er i stand til at mål, hvordan ens arbejde performer.

Men ifølge vores rapport måler virksomhederne ikke altid på det, som de gerne vil opnå. For eksempel ved vi fra andre undersøgelser, at brand awareness er et af de absolut vigtigste mål, men undersøgelsen viser, at det kun er 18 procent, der måler på det.

Det skyldes formentligt, at det kan være svært at måle på, men det giver en udfordring for dem, som arbejder på øge brand awareness. De ved simpelthen ikke, om indsatsen virker.

En anden interessant pointe fra rapporten er, at det mest benyttede målepunkt med 52 procent er trafik til hjemmesiden. Til gengæld er der kun 11 procent, som måler på, hvor lang tid brugerne er på deres hjemmeside.

Content marketing handler ofte om at opbygge en relation til og tillid hos målgruppen. Tid brugt på hjemmesiden er en væsentlig indikator for det og for kvaliteten af indholdet. Derfor bør langt flere gå op i - og måle på - hvor lang tid de kan fastholde brugerne.

4. Effekt

Et overvejende flertal af respondenterne i vores undersøgelse svarer, at de har svært ved at måle effekt eller ROI på deres arbejde med content marketing.

Kun 24 pct. synes, at de er gode til det, hvilket er et fald på 7 procentpoint i forhold til sidste år, og når vi kigger på de mest succesfulde virksomheder er tallet faldet fra 52 pct. til 36 pct. Billedet er der dog ikke entydigt problematisk, for samtidig synes 32 pct., at de er dårlige mod 36 pct. sidste år. 

Men det er en udfordring, som skal tages seriøst, for ROI er et væsentligt parameter for succes. Og det kendetegner de mest effektive virksomheder inden for content marketing, at de måler på ROI og kan vise, at indsatsen er effektiv.

Desværre er tre års uafbrudt stigning i andelen af virksomheder, der laver effektiv eller meget effektiv content marketing, brudt med årets rapport. Sidste år var det 66 pct., som oplevede det, mens det tal i år er faldet til 55 pct.

Derfor er det vigtigt at understrege, at der er tre ting, der kendetegner de mest effektive virksomheder sammenlignet med de mindst effektive:  De har lavet en nedskrevet strategi for deres content marketing.  De har både nemmere ved at producere nok indhold, og indhold, der engagerer målgruppen.  De brugere oftere kunstig intelligens til deres content marketing.

CMDK2023_email_CTA

Få tips og tricks til digital marketing i vores nyhedsbrev

Der er ingen kommentarer endnu.

Vær den første til at kommentere.