Er AI enden for tekstforfattere og content-producenter?

Alexander Højfeldt Lund

Mange i content marketing-industrien taler om AI lige nu. Det er er på alles læber, men hvad betyder det for tekstforfattere og content-producenter? Skal vi bekymre os om vores jobsikkerhed? Bliver vi erstattet?

Jamen, lad os da begynde med at spørge AI’en selv. Så kan vi kan bagefter se nærmere på, om den rent faktisk er en trussel eller et redskab.

Jeg bad ChatGPT om følgende:

“Skriv et blogindlæg om, hvilke konsekvenser AI vil have for tekstforfattere, og hvordan tekstforfattere kan bruge den nye teknologi. Skriv på dansk.”

Hvad skrev AI’en så? Det skal vi se nu.

Et blogindlæg skrevet af en AI

“AI, eller kunstig intelligens, er en teknologi, der er ved at revolutionere mange forskellige brancher. Også inden for tekstforfattere vil AI have en række konsekvenser, både positive og negative.”

“For det første kan AI hjælpe tekstforfattere med at skrive tekster hurtigere og mere effektivt. Der findes allerede AI-værktøjer, der kan hjælpe med at generere tekster, oversætte fra et sprog til et andet eller give forslag til synonymer og andre ordvalg. Dette kan være en stor hjælp for tekstforfattere, der har meget at skrive og ikke altid har tid til at gøre det på den mest optimale måde.”

“På den anden side kan AI også føre til, at der er færre jobs tilgængelige inden for tekstforfattere. Hvis AI kan udføre mange af de samme opgaver som menneskelige tekstforfattere, kan det være, at virksomheder og andre organisationer vil vælge at ansætte AI i stedet for mennesker. Dette kan føre til, at tekstforfattere må finde andre jobs eller specialisere sig inden for områder, hvor AI ikke kan konkurrere.”

“Så hvad kan tekstforfattere gøre for at bruge den nye teknologi til deres fordel? Først og fremmest bør tekstforfattere overveje at lære om AI og hvordan det fungerer. På den måde vil de være bedre rustet til at forstå, hvad AI kan gøre, og hvordan de kan bruge det i deres arbejde. Det kan også være en god idé at lære at bruge de AI-værktøjer, der allerede findes, så tekstforfattere kan få mest muligt ud af dem.”

“Tekstforfattere bør også overveje at specialisere sig inden for områder, hvor AI ikke kan konkurrere. Det kan f.eks. være inden for kreativ skrivning, hvor menneskelige tekstforfattere stadig vil have en fordel på grund af deres evne til at tænke kreativt og løse problemer på nye måder.”

“Alt i alt vil AI have en række konsekvenser for tekstforfattere, både positive og negative. Tekstforfattere bør derfor være opmærksomme på denne teknologi og lære at bruge den til deres fordel.”

Hvor god er den AI-genererede tekst?

Ved første øjekast var jeg imponeret. Faktisk lidt chokeret. Det ser jo ret godt ud. Teksten er sammenhængende og handler om det, jeg har bedt AI’en skrive om. Men dykker man dybere ned opstår der nogle problemer. 

Lad os tage teksten bid for bid.

“AI, eller kunstig intelligens, er en teknologi, der er ved at revolutionere mange forskellige brancher. Også inden for tekstforfattere vil AI have en række konsekvenser, både positive og negative.” 

Fin indledning. Ikke specielt kreativt, men den gør det, en indledning skal gøre – hverken mere eller mindre.

“For det første kan AI hjælpe tekstforfattere med at skrive tekster hurtigere og mere effektivt. Der findes allerede AI-værktøjer, der kan hjælpe med at generere tekster, oversætte fra et sprog til et andet eller give forslag til synonymer og andre ordvalg. Dette kan være en stor hjælp for tekstforfattere, der har meget at skrive og ikke altid har tid til at gøre det på den mest optimale måde.”

Det er alt sammen meget tilforladeligt. AI’en gør det godt, når den skal skrive faktuelle tekster.

“På den anden side kan AI også føre til, at der er færre jobs tilgængelige inden for tekstforfattere. Hvis AI kan udføre mange af de samme opgaver som menneskelige tekstforfattere, kan det være, at virksomheder og andre organisationer vil vælge at ansætte AI i stedet for mennesker. Dette kan føre til, at tekstforfattere må finde andre jobs eller specialisere sig inden for områder, hvor AI ikke kan konkurrere.”

Det gør ikke rigtig nogen noget. Men det er også nu, at det hele begynder at falde lidt fra hinanden. At tekstforfattere må finde andre jobs, hvor AI ikke kan konkurrere er en meget generisk konsekvensanalyse, som ikke rigtig forholder sig til problemet.

“Så hvad kan tekstforfattere gøre for at bruge den nye teknologi til deres fordel? Først og fremmest bør tekstforfattere overveje at lære om AI og hvordan det fungerer. På den måde vil de være bedre rustet til at forstå, hvad AI kan gøre, og hvordan de kan bruge det i deres arbejde. Det kan også være en god idé at lære at bruge de AI-værktøjer, der allerede findes, så tekstforfattere kan få mest muligt ud af dem.”

Og her går det så for alvor galt. Teksten er sammenhængende og kan læses, men dykker man ned i, hvad der rent faktisk står, så står der egentlig ikke rigtigt noget. Her kommer AI’en altså til kort. Den er ikke i stand til at formulere en holdning eller forholder sig kritisk til det, den skriver om. 

“Alt i alt vil AI have en række konsekvenser for tekstforfattere, både positive og negative. Tekstforfattere bør derfor være opmærksomme på denne teknologi og lære at bruge den til deres fordel.”

En opsummering, der ikke konkluderer noget som helst. Så ...

Skal copywritere frygte AI?

Vil AI ændre verden? Helt sikkert. Men det betyder ikke, at copywritere skal frygte AI. 

AI vil ikke komme til at erstatte copywritere fuldstændig. Den vil måske erstatte de copywritere, der producerer generisk, søgemaskineoptimeret indhold, men den vil aldrig kunne erstatte gode skribenter, der producerer indhold med holdning baseret på original research eller ekspertise.

For som eksemplet i dette blogindlæg viser, så er AI fremragende (eller kan blive det) til at sammenskrive faktabaserede tekster som f.eks. produkttekster, men de er lige nu ikke klogere end den information, som de er fodret med.

Det kan imidlertid godt være, at vi skal begynde at vænne os til at få hjælp af en AI til selve produktionen af indholdet, men kommunikation og content marketing i særdeleshed har altid handlet om at fortælle historier, der rører noget i eller har værdi for modtageren.

Derfor bliver arbejdet som tekstforfatter eller content-producent i fremtiden måske mere at finde ud af, hvordan vi kan hjælpe vores målgruppe: Hvad er de bange for? Hvilke problemer har de? Hvad drømmer de om? Og så videre.

I en verden præget af politisk usikkerhed og økonomisk ustabilitet på bagkant af en pandemi er tillid til dit brand nemlig noget af det vigtigste, du kan opbygge i 2023. 

Det betyder, at du skal skabe indhold med værdi, holdning og mening, som tør adressere din målgruppes udfordringer. Content marketing bliver derfor hjørnestenen i en marketingindsats, der kan drive en bæredygtig forretning.

Det væsentligste bliver altså at opdyrke tillid mellem din virksomhed og dine potentielle kunder. Tillid til dit produkt, din service eller dit brand. Tilliden kan du skabe ved at producere indhold, der giver din potentielle kunde værdi ved f.eks. at hjælpe dem gennem købsrejsen, italesætte problemer og have en holdning.

Når din potentielle kunde oplever, at du hjælper hende, giver gode råd og reelt er ude på at give hende noget, der har værdi, vil hun også få tillid til dit brand. Og så er du godt på vej.

Med andre ord er jobbet for den kreative copywriter, der i stand til at lave original research, interviewe kilder og skrive tekster, der giver kunden værdi, IKKE truet af AI. 

Om det vil ændre sig? Bestemt. Men indtil da. Fortsæt det gode arbejde.

Få tips og tricks til digital marketing i vores nyhedsbrev

Måske vil du også læse

disse indlæg om Content marketing

Der er ingen kommentarer endnu.

Vær den første til at kommentere.