Guide: Alt du skal vide om annoncering på Instagram

Adam Villaume

Som socialt medie er Instagram fyldt med alt fra nuttede dyr og forfængelige mennesker til overstylet mad. Men Instagram er også en platform rigtig mange virksomheder kan udnytte til at skabe brand awareness, få hul igennem til nye potentielle kunder, udbygge kontakten med eksisterende kunder og ikke mindst bruge som direkte salgskanal.

Du tænker måske, at Instagram ikke længere er så relevant, som det har været. Og det er da sandt, at det er en platform, der har oplevet nogle svingninger i antallet af brugere de senere år. Når det er sagt, var der 1,28 milliarder aktive brugere i starten af januar 2023, og de brugere er meget engagerede og interagerer både mere og i højere grad end tidligere. 

Endelig er brugerne på Instagram vant til at shoppe online og et studie har tidligere vist, at 72 procent har baseret indkøb på, hvad de har set på Instagram.

Dertil kommer, at Instagram har udviklet sig meget over årene og i dag tilbyder en række annonceformater og -muligheder, der gør købsrejsen nemmere og frem for alt kortere.

I denne guide fortæller vi, hvilke muligheder du har for annoncering på instagram, og hvordan du kan realisere potentialet. For selvom nogle virksomheder vil kunne få mere ud af platformen end andre, vil de fleste virksomheder kunne få succes med annoncering på Instagram.

Og hvis du efter at have læst denne guide, synes, det er en lidt stor mundfuld, så tag gerne fat i os hos Brand Movers. Vi har nemlig både de strategiske, tekniske og produktionsmæssige kompetencer til at hjælpe din virksomhed med at få mest ud af Instagram.

Indholdsfortegnelse

1. Hvad er Instagram annoncering?
1.1 Hvordan opretter og administrerer du annoncer på Instagram?
2. Annonceformater på Instagram
2.1 Annoncer i Instagram feed
3. Hvordan får du mest ud af Instagram?

1. Hvad er Instagram annoncering?

Instagrams algoritme tager hensyn til brugernes adfærd og giver dem typisk mere af det, de har vist interesse for. Det er dét, brugerne er vant til. Selvom du til en vis grænse kan tvinge dig adgang til bestemte målgrupper, vil modtageren hurtigt vælge dit indhold fra, hvis det ikke “passer ind” i vedkommendes feed.

Du bør med andre ord tænke annoncering på Instagram som en afart af native advertising. Dine annoncer skal i bund og grund ligne de opslag, reels og stories, som potentielle kunder møder fra de andre brugere, brands og influencere, de følger på platformen.

1.1 Hvordan opretter og administrerer du annoncer på Instagram?

Selve annoncerne sætter du op i Facebooks Annonceadministrator. Jo, du læste rigtigt.

Instagram er ejet af Meta, som også ejer Facebook og WhatsApp. Med flere forskellige platforme tilgængelige for deres brugere har Meta valgt, at alle annoncer til deres platforme bliver administreret i et fælles system. 

Dette system er en slags videreudvikling af Facebook Busines Manager, og derfor skal du benytte Facebooks Annonceadministrator. 

Det betyder også, at du faktisk skal have en Facebook-side for at kunne annoncere på Instagram. Det kan virke lidt underligt, men i praksis betyder det ikke så meget, da det alligevel er en god idé at have en Facebook side som virksomhed

For at blive set af de rigtige kunder, kræver det imidlertid i første omgang, at du sætter kampagnen ordentligt op i Annonceadministrator og det inkluderer:

 1. Klar målsætning for kampagnen
 2. Defineret målgruppe
 3. Et bduget for annoncering
 4. Content skabt med mål og målgruppe i tankerne

Da disse punkter er essentielle for annoncering på Instagram, gennemgår vi i det næste hovedtrækkene i hver af dem, så du kan danne dig et overblik over, hvad indsatsen kræver.

Målsætning for kampagnen

Som med enhver anden marketingkampagne er det vigtigt først at gøre dig klart, hvad du vil opnå med indsatsen. Det er i høj grad målet for kampagnen, som er med til at definere, hvilke annonceformater du kan bruge, og det hjælper samtidig med at informere valget af målgruppe. 

Målet kan være alt fra generel opmærksomhed på udvalgte produkter og dit brand. Det kan være at lede potentielle kunder frem til en specifik landing page, og så kan det også være salg af produkter. 

Og ja, vi mener direkte salg i appen. I modsætning til de fleste andre sociale medier er det muligt at opsætte kampagner, hvor kunderne ikke først skal ledes over i en webshop, for så at gennemføre salget der. Nej, det kan gennemføres direkte fra annoncen på Instagram.

Med kampagnens målsætning på plads kan du konkretisere denne yderligree ved at opstille specifikke KPI’er for at sikre, der er defineret målbare resultater, du kan vurdere kampagnen.

KPI’erne kan både bruges undervejs i kampagnens forløb til at justere den og til at evaluere den, når kampagnen er færdig.

Defineret målgruppe

Hvem du gerne vil i kontakt med på Instagram, er et nøglespørgsmål både i forhold til valget af annonceformater og content, men også for hvordan du sætter kampagnen op. 

For ligesom på Facebook er der rig mulighed for at indsnævre en målgruppe efter:

 • Geografisk placering
 • Alder
 • Køn
 • Sprog
 • Interesser
 • Forbindelser

Nøgletal for brugerne på Instagram

 1. 52.8 % af Instagram-brugerne er mænd, og 47.2 % af brugerne er kvinder.
 2. Brugere på 25 år i gennemsnit 32 minutter om dagen på Instagram
 3. 70 % af Instagram-brugere er under 35 år.
 4. 88 procent af Instagram-brugere bor uden for USA

Kilde: Websiterating.com

 

Annoncering kan hurtigt blive en dyr omgang især, hvis du rammer forkert med kampagnen. Derfor er der større chance for, du får det optimale ud af dit marketingbudget, hvis du bruger tid på at definere og indsnævre din målgruppe til kampagnen.

Budget for annoncering

Den økonomiske ramme er vigtig at have på plads fra starten, så du er i stand til at prioritere, hvordan budgettet skal fordeles på de forskellige formater og stykker content.

Et klik eller et køb baseret på en annonce koster forskelligt afhængig af eksempelvis størrelsen af målgruppen og hvor skarp konkurrencen for at nå denne målgruppe er. Derudover skal du være opmærksom på at annonceformatet også påvirker prisen. Der er ret stor forskel på eksempelvis en annonce med et fotografi og så en videoannonce. 

Der er sågår daglige udsving i priserne, så tjek de seneste priser ud, men kig også på tendensen over en længere periode, så du kan danne dig et indtryk af prisudviklingen, når du skal lægge et realistisk budget.

Overordnet betaler du typisk mere pr. klik eller køb med en kampagne rettet mod en mindre målgruppe end en stor, men omvendt vil der være flere irrelevante klik med en stor og bred målgruppe.

Hvis du er i tvivl om, hvad der er rigtigt for dig, kan vi hjælpe dig med at udarbejde en konkret strategi for din annoncering på Instagram og undersøge, hvilken løsning der vil give det bedste resultat for din virksomhed.

Content produceret til målgruppen

Som nævnt i begyndelsen er annoncer på Instagram at regne for native-annoncer. De skal passe ind i sammenhængen på Instagram, tilpasset de forskellige feeds.

Der er tre forskellige feeds på Instagram, og hver har de nærmest sin egen kultur, i hvert fald sine egne trends, som det er værd at udnytte, når indholdet til annoncerne skal produceres.

Instagram har over årene udviklet nogle annonceformater, som passer til hver af disse feeds, og dem gennemgår vi i de efterfølgende afsnit.

Når annoncerne skal passe til instagram, er der en direkte sammenhæng mellem, hvor godt I kender jeres kunder, hvor godt i kender tendenserne på Instagram, og hvor effektive kampagner I kan lave.

Det er primært ved at bruge Instagram og prøve en masse content af på jeres følgere, I kan lære både kudnerne og platformen at kende.

Derfor er det en god idé, at virksomheden har en aktiv Instagram-profil. De læringer I får fra denne kan informere jeres annoncekampagner, og samtidig er det nemt at omdanne et succesfuldt opslag på Instagram til en annonce.

2. Annonceformater på Instagram

Annoncering på Instagram har udviklet sig meget rent teknisk over årene, og i dag tilbyder platformen en hel række forskellige formater. Annoncetyperne lægger sig op af de typer af indhold, der bliver delt på platformen, og de feeds der er tilgængelige på Instagram.

Du kan skabe følgende annoncer:

 • Billedannonce
 • Videoannonce
 • Carousel-annoncer
 • Collection-annoncer
 • Shopping-annoncer
 • Stories
 • Udforsk-annoncer
 • Reels

Alle annoncer er tydeligt mærket med “annonce”, så der ikke hersker tvivl om indholdet. Det er faktisk en fordel, fordi det underbygger tilliden mellem bruger og brand, at der bliver kommunikeret åbent. Vi har skrevet mere om principperne i native advertising lige her.

2.1 Annoncer i Instagram feed

Den første mulighed er at opsætte annoncer, som bliver vist i det almindelige Instagram-feed.

Billedannonce

Standardannoncen på Instagram er billedannoncen. Overordnet set er platformen billedbåret, og et fotografi med en kort tekst er stadig udgangspunktet for de fleste opslag, og det er disse, billedannoncen bygger på.

Disse annoncer er samtidig de simpleste at sætte op og billigste af annoncerne på Instagram, men med det rette billede kan man nå langt.

Insta_image ad 2

Videoannonce

En videoannonce minder i princippet meget om billedannoncen bortset fra, at der er tale om videoindhold i stedet for fotografier. Tidligere var Instagram udelukkende fotografier, men som levende billeder er blevet hverdagskost, både at optage selv og dele, er videoer også blevet populære som annoncer.

De kan vare op til 60 sekunder, men anbefalingen fra Instagram lyder på at holde længden til omkring 15 sekunder. Videoannoncer er generelt meget effektive, men de er også dyrere, og det er derfor ekstra vigtigt at holde øje med spend, når du benytter videoannoncer.

Carousel-annonce

Karrusellen er en funktion, som tillader, at du præsenterer op til 10 fotografier eller videoer i samme annonce. Det gør formatet oplagt til at vise produktserier og pakketilbud – alle tilfælde hvor du har brug for at præsentere flere produkter eller services samtidig.

Hvert billede og video i karrusellen kan have egen overskrift, beskrivelse og link til hver sin landing page, hvis man vil. Så hvad enten, du præsenterer sæsonens nye kollektion af produkter eller vil kaste lys over, hvad man får ud af et kursus hos din virksomhed, så kan karrusellen samle informationerne i én annonce.

insta_karrusel 2

Collection-annonce

Denne type annonce minder lidt om karrusellen idet, man kan præsentere en række forskellige både fotografier og videoer. Med collection-annoncen ser brugeren et “forside”-billede med tre billeder, typisk produkter, under. Klikker brugeren på annoncen åbner annoncen i fuld skærm og brugen kan se de forskellige produkter i stor størrelse – det kalder Instagram for Instant Experience. Annoncen kommer til at fungere lidt som sin egen mini-hjemmeside, og du har desuden flere muligheder for at redigere og sætte annoncen op, som du finder bedst. 

Insta collection ad_The-Olio-Stories More

Shopping-annonce

Denne type annonce er bygget op specifikt til at gøre det nemt for brugeren at købe dit produkt. Du kan benytte både fotografier og videoer til denne type annonce og inkludere prismærker direkte på billedet, som gør brugeren i stand til, at klikke sig direkte ind og købe produktet. 

Tænk på annoncen som, at brugeren praktisk talt står i din butik: De ser på dit produkt og kan så vælge at gå direkte til skranken og betale.

insta_shoppable ad_Walmart

Annoncer i andre feeds

Det er ikke kun annonce-delen, der har ændret sig over tid. Også de måder, brugerne kan opleve Instagram på, har ændret sig. Nogle brugere tilbringer mere tid med Stories og Reels end med det almindelige Instagram feed.

Derfor kan det være en god idé at have annoncer til disse andre feeds med i din marketingplan.

Annoncer i Stories

Stories er fuldskærm fotografier og videoer, som præsenteres i sit eget feed, øverst i appen. Du kan tilføje emojier, virtuelle klistermærker, filtre, GIFer og mere til både billeder og videoer i Stories. 

Indholdet i Stories er typisk båret af aktualitet. Det er brugernes aktiviteter lige nu og i løbet af den pågældende dag, der vises i stories. Hvis du kan inkorporere noget aktuelt, en fornemmelse af noget der sker nu eller i dag, vil annoncen passe bedre til dette feed.

Annoncer i Udforsk

Udforsk, eller Explore, er et særskilt feed, som åbner, når brugeren trykker på søgeikonet, altså forstørrelsesglasset. Det gode ved dette feed er, at det kun er brugere, som har vist interesse for det felt, din virksomhed beskæftiger sig med, som får vist din annonce. 

Du rammer altså mere præcist i dette feed, og når brugeren trykker på Explore er de samtidig interesseret i at blive inspireret, klar til noget nyt – og det kan du give dem.

Annoncer i Reels

Reels er et rent video-feed og ret beset Instagrams version af TikTok. Igen er der mange muligheder for at justere og redigere i videomaterialet, tilføje tekst, links, hashtags, effekter og CTA’er.

Reels er kun steget i popularitet, siden de blev tilføjet appen, og det er i høj grad et feed som er trend-baseret. Man ser de samme idéer blive brugt igen og igen, og de udvikler sig i hænderne på krative brugere, så de ender med at skabe nye trends.

Kan du hoppe med på en trend-bølge, mens den ruller, kan du for alvor nå langt med din kampagne i Reels-feedet.

3. Hvordan får du mest ud af Instagram?

Det er med sociale medieplatforme, som det er med værktøj: Det er dit projekt, det du vil opnå, der dikterer, hvilket stykke værktøj, der er det rigtige at bruge. 

Har du lige fået fat i en ny skruemaskine, som kan alt muligt, kan det være fristende at bruge den til alt, men det giver ikke nødvendigvis det bedste resultat.

Før du kaster en del af marketingbudgettet efter annoncer på Instagram, bør du derfor sikre dig, at dine mål stemmer overens med, hvad Instagram kan levere.

Hvis du vil være sikker på at få mest muligt ud af marketingsindsatsen på Instagram, så er det vores anbefaling, at du starter med at lægge en samlet strategi for arbejdet med sociale medier.

Vi har skrevet en kort guide, som blandt andet indeholder en tjekliste til at lave en strategi for dine sociale medier

Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe med at skabe en strategi som samler dine indsatser og sikrer du får succes å Instagram.

Få tips og tricks til digital marketing i vores nyhedsbrev

Måske vil du også læse

disse indlæg om Distribution

Der er ingen kommentarer endnu.

Vær den første til at kommentere.